Στη MELIFARM γνωρίζουμε, τους τόπους / περιοχές, που τοποθετούνται τα μελίσσια των μελισσοκόμων μας προκειμένου να αντλήσουν την εποχική τους ανθοφορία (μακριά από ψεκασμούς φυτοφαρμάκων) καθώς και τις μεθόδους που ακολουθούνται σε κάθε φάση ανάπτυξης των μελισσοσμηνών τους (διατροφή, θεραπείες της μέλισσας κ.λπ.). Έτσι επιτυγχάνουμε να φέρουμε στο τραπέζι σας ένα Καθαρό και τελικά Αυθεντικό προϊόν 100% τοπικής ανθοφορίας.